Sirena Seaway

  • Harwich. Ropax-färjan Sirena Seaways kolliderade med kajanläggning och måste tas ur drift i minst fem dagar för att repareras på varv.