Shipair

  • Utsläppsdebatt. Medieveckan inleddes med mycket fokus på inrikessjöfartens utsläpp av växthusgaser. Den officiella siffran för utsläppen är nu betydligt högre än tidigare, vilket beror på ett nytt sätt att räkna.