SEKO Sjöfaolk

  • Skuggförslag. Facket vill ha fler gemensamma EU-regler för sjöfarten samt snabbare beslut och färre utredningar från den svenska regeringen.