Segelfartyg

  • Heta ringar. Under torsdagen var det full aktivitet vid Ostindiefararen Götheborg med både rök och eld. Det handlade om ett spektakulärt moment i underhållsarbetet på fockmasten, genomfört på 1700-talsvis.