Seafarers Happiness Index

  • Nöjdhetsindex. Unga matroser är den mest nöjda yrkesgruppen bland ombordanställda. I synnerhet om de jobbar på tankfartyg. Personal i intendenturen på färjor och kryssningsfartyg är minst nöjda med livet ombord.