Santander

  • ”Optimerar”. Startar helt ny linje mellan Göteborg och Rotterdam, samtidigt som man minskar kapaciteten på linjen Göteborg-Zeebrugge.