Samos

  • Hur var det på Samos? Josef Huld om att jobba som styrman under Sjöräddningssällskapets insats längs ”Dödens kust" på Samos och hur besättningen agerar när de undsätter flyktingar.