sågade trävaror

  • Expansion. En ny terminal för omlastning av sågade trävaror från hela landet väntas bidra till ökade volymer av skogsprodukter i Göteborgs Hamn.