Saco

  • Lagändring. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ställer sig bakom förslaget om en begränsad strejkrätt, som en arbetsgrupp bestående av bland annat LO och Svenskt Näringsliv överlämnat till regeringen.