Rix Shipping

  • Rix Emerald. Fartyget som fick problem med maskin och inte kunde stanna för att invänta broöppning i Göta älv, avvek olovligen, i icke sjövärdigt skick och lämnade svenskt farvatten.