Richard Jeppsson

  • Nybyggen. Det nya rederiet Wallenius SOL tar över den trafik som SOL opererar i dag från Bottenviken och ersätter successivt en del av de befintliga fartygen med nybyggda roro-fartyg.