Rex

  • Elhybrid. 83 år gammalt passagerarfartyg på Mälaren har konverterats för att reducera CO2-utsläpp med närmare hälften.