Resrytering

  • Visar upp sig. BRP öppnar sina fartyg för ombordbesök från högstadie- och gymnasieskolor för att attrahera unga till branschen. Sjöfartstidningen hängde på elever från Törnströmska gymnasiet i Karlskrona när de gjorde sitt studiebesök på Fox Luna.