regeringsuppdrag

  • Granskas. För att få underlag till en svensk handlingslinje i frågan har två myndigheter fått i uppdrag av regeringen att samla data om tvättvatten från skrubbersystem. Branschen bjuds nu in att delta i arbetet.