Rättelse

  • Rättelse. Det blev fel i artikeln om Stena Lines fartyg med skrubber i Sjöfartstidningen nr 8.