Prins Daniel

  • ”Engagerad. ” Gästades av prins Daniel som följt företaget sedan dess koncernchef David Kristensson utsågs till en av entreprenörerna i Prins Daniels Fellowship.