Örebro

  • Logistik-etta. Stor-Göteborg har landets bästa logistikläge – bland annat tack vare sin hamn, sina tågpendlar till Norge och sin väl fungerande transportinfrastruktur.