oljemarknad

  • Skakigt. Den pågående coronapandemin har skakat tank- och oljemarknaderna i sina grundvalar. Det låga oljepriset har gjort att fraktraterna skjutit upp i himlen. Men nu tror Concordia Maritime att baksmällan är på gång.