Nordstream

  • Gasläckan. Både Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och SLU:s fartyg Svea är engagerade i att undersöka miljöeffekterna av metangasläckan från Nord stream-ledningarna i Östersjön.

  • Gasläcka. Läckor har upptäckts på gasledningarna Nordstream 1 och Nordstream 2 på svenskt och danskt vatten strax utanför Bornholm. Nu varnas både sjöfarten och flyget för områdena.