Navios Hope

  • Panamax. Fartyget Navios Hope är ett av de största fartygen någonsin i Uddevalla hamn och bidrar till den ökade spannmålsexporten i hamnen.