Micael Svensson

  • Klart 2020. Sundsvalls kommun tar över kombiterminalen i centrala stan för att på sikt flytta ut godshanteringen till det hamnområde där en ny logistikpark planeras.