Metanslip

  • Miljö. Under ledning av klassningssällskapet ABS har en arbetsgrupp vid Maersk Mc-Kinney Metan. Møller Center for Zero Carbon Shipping publicerat ett position paper som tar ställning till reducering av metanutsläpp från fartyg.