Marita Ulvskog

  • Politik. EU har en lagstiftning som går ut på att minska klimatutsläppen med 20 procent till 2020. När lagstiftningen antogs 2009 beslutades dock att sjöfarten inte skulle inkluderas förrän fyra år senare.