Magnus Arvidsson

  • Allvarliga fel på fartyget. Vid den senaste hamnstatskontrollen hittades flera fel på Norman Atlantic. Bland annat på branddörrarna på main deck. Släckningen av branden kan ha fördröjts av att det inte är krav på automatiska släckningssystem ombord på roro-fartyg.