kompositmaterial

  • Lättade. Bilfartyget Siem Cicero gick ned 200 ton i vikt genom att stålet i tre bildäck ersattes med kompositmaterial. Nu har färjan fått innovationspris.