Helsinki Chartering

  • Resurs. Dennis Maritime hoppas finna möjligheter att ta in fler fartyg under finländsk flagg, eftersom de ombordanställda är rederiets främsta resurs.