Helge

  • Olycka. Erik Thun AB:s torrlastfartyg Helge ser ut att blivit räddat. Fartyget hotade att sjunka i Nordsjön efter en kollision i fredags, men nu har fartyget bogserats in i hamn.