Helén Jansson

  • "Viktigt". ZVT blir medlem i FN-nätverk där den långsiktiga målsättningen är att engagera industrin i "Sustainable Development Goals".