Gasläcka

  • Gasläckan. Både Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak och SLU:s fartyg Svea är engagerade i att undersöka miljöeffekterna av metangasläckan från Nord stream-ledningarna i Östersjön.