förbud

  • HFO. 2024 är det tänkt att ett förbud mot HFO ska träda i kraft i Arktis, för att sedan tillämpas fullt ut 2029. Men det utkast till förbudet som lämnats till IMO:s underkommité PPR har alltför många undantag och kryphål enligt kritiker.