flygövervakning

  • Danskt fusk. Under 19 veckor förra året flög inte det danska försvaret de övervakningsturer man lovat. Skulle få luta sig mot Sverige vid en olycka.