Finlands Maskinbefälsförbund

  • Strejk. Två fackförbund har inte godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud och inleder nu strejk på de finländska isbrytarna.