Evelyn Maersk

  • 397 meter. Kustbevakningen har övat på en nödbogsering i Kattegatt – med hjälp av Maersk Lines containerfartyg Evelyn Maersk i den stora E-klassen.