Elvy

  • På Öckerö. Västtrafiks nya färja Elvy har bogserats från varvet i Finland till Ö-varvet på Öckerö där hon ses över innan hon slutligen kan levereras till Västtrafik och sättas in i älvtrafiken i Göteborg.