Ek-Sky

  • Bråttom. Senast i mitten av juli måste Damen Götaverkens likvidator ha besked om någon spekulant är villig att ta över varvet i dess helhet.