DSM2022

  • Studio DSM. Varvskoncernen Ö-borgen är inne i en stark expansionsfas, bland annat genom förvärvet av Tjörnvarvet Swede Ship. Det berättar Emil Backman som arbetar med inköp på Ö-borgen för Studio DSM.