Drogtillslag

  • Koks i lasten. För andra gången i år har stora mängder kokain hittats i containrar ombord på ett MSC-fartyg vid anlöp i Philadelphia. Nu förlorar rederiet sina tullprivilegier i USA.