Berndtssons Rederi

  • Leverans. Tjörnbaserade Berndtssons Rederi AB har fått leverans av sitt nya bulkfartyg Vingaren från varvet i Kina. – Det känns fantastiskt, säger rederiets vd Martin Berndtsson till Sjöfartstidningen.

  • Provtur. Nyligen genomförde Berndtssons Rederi AB:s nya bulkfartyg Vingaren sin första provtur i Kina, det med ett lyckat resultat. Nu görs de sista arbetena inför leveransen.