Fotograf: Riksdagen/Adam Bergman

Kategori: Politik

Tag vara på de maritima näringarna

Sverige har en stor potential i de maritima näringarna. För att ta tillvara möjligheterna är det helt avgörande att regeringen fullföljer den maritima strategi alliansen började arbeta fram.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]en började arbeta fram.

I veckan har den svenska maritima näringen samlats till en marin kongress i Göteborg. Där möts näringsliv, akademi och politik med målet att lyfta fram de maritima näringarna, utbyta erfarenheter och testa nya idéer.

”Ger Sverige stora möjligheter”

De maritima näringarna ger Sverige stora möjligheter. Därför sjösatte alliansregeringen ett omfattande arbete samt presenterade och genomförde den första handlingsplanen någonsin för svensk sjöfartsnäring. Konkret handlade det om områden som företagsfrämjande, miljö och utbildning. Målet var att stärka den viktiga svenska sjöfarten.

Sjöfarten är avgörande för det svenska transportsystemet. Ur handelssynpunkt är Sverige närmast att betrakta som en ö och runt 90 % av vår utrikeshandel transporteras sjövägen. Sjöfarten är därmed avgörande för företagsamhet och handel, men också i sig själv en viktig näring.

Bråttom med ny strategi

I slutet av förra mandatperioden inledde alliansregeringen arbetet med en maritim strategi. I praktiken ett andra stort steg efter den första viktiga handlingsplanen för sjöfartsnäringen. Efter valet har vi sett ett förvånansvärt lågt intresse från regeringen för sjöfarten och övriga maritima näringar. I regeringens budget hösten 2014 var exempelvis sjöfartsnäringen inte omnämnd. Tack vare att alliansens budget röstades igenom i riksdagen gjordes en satsning på praktikplatser för sjöstudenter, ett satsning S och MP ville spara in på.

Det är nu angeläget att få en maritim strategi på plats, att regeringen ser till att slutföra det arbete alliansen inledde. Vi anser att en kommande strategi bör ta sig an ett par helt avgörande områden.

1. Svensk sjöfart

Det är viktigt att ta fasta på den tidigare handlingsplanen för sjöfartsnäringen och nu ta nästa steg. Sjöfarten behöver en tonnagebeskattning, bättre allmänna näringsvillkor och en samlad strategi för näringen.

2. Turism och fritid

Besöksnäringen är avgörande för landsbygden och för ungas möjligheter att få arbete. Vi vill behålla de sänkningar av arbetsgivaravgift och matmoms som så tydligt gett nya företag och fler jobb.

3. Resurser från havet

Vi har idag en fiskeripolitik med ett helt annat fokus på hållbarhet än tidigare. Utifrån den plattformen finns stora möjligheter att öka matförädlingen och att satsa på odling och fisketurism. Dessutom ligger goda möjligheter i mer av bio- och förnybar energi.

4. Forskning och utbildning

I Västra Sverige finns framstående forskning inom såväl sjöfart som marina ämnen, ofta av hög internationell klass. Det är viktigt att i kommande forskningspolitik dels värna den starka position som finns och dels att bättre utnyttja och använda kunnandet. Det är inte minst tydligt inom miljö- och energiområdena.

De maritima näringarna har stora möjligheter att utvecklas i Sverige. Rätt hanterat kan det ge många nya företag och jobb längs våra kuster. För att det ska lyckas krävs en aktiv och målinriktad maritim politik. Så här långt har S och MP allt annat än imponerat, men fortfarande finns chansen att göra skillnad.

Lars Hjälmered (M), Göteborg
Vice ordförande Näringsutskottet

Boriana Åberg (M), Södra Skåne
Ansvarig för sjöfartsfrågor, Trafikutskottet

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Anonymous

    8 år av inget’ känns som en dålig handlingsplan i en näring som kräver snabba beslut !

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]