Sysslolösa containerflottan ökar

427 containerfartyg är nu sysslolösa enligt Lloyd’s MIU, det är 124 fartyg fler än vad franska AXS-Alphliner hävdade att det var för bara en vecka sedan.De 427 containerfartygen representerar 9,1 procent av världshandelsflottan och 6,8 procent av den totala kapaciteten räknat i TEU.