Fotograf: Christer Carlqvist

Kategori: Kultur | Skeppsbyggnad

Sydfart k-märkt av Sjöhistoriska museet

Torrlastaren Sydfart är att av fem fartyg som nu k-märks. Totalt finns det 120 fartyg med den märkningen i Sverige som kan ges till existerande fartyg som använts i kommersiell trafik.

Sydfart, ursprungligen byggd 1879 av Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv som Olof Trätälja, fick sitt nuvarande namn 1977 när hon såldes till Öland. Idag är fartyget, som nu har hemmahamn i Kalmar, det äldsta lastfartyget i trafik i den svenska handelsflottan och sannolikt ett av de äldsta aktiva lastfartygen i världen.

Övriga fartyg som k-märktes i denna omgång var Flora från Nynäshamn, en före detta ångslup byggd 1897, Mariana med hemmahamn på Tyresö, byggd 1924 som tullkryssare, sightseeingbåten Stegeholm i Stockholm, byggd 1950 i mahogny samt den före detta ångslupen Tärnan av Karlstad med hemort i Strömsund som byggdes i Karlstad 1896.

K-märkning sker efter en ansökan som behandlas av Transportstyrelsen och Sjöhistoriska museet. Till skillnad från byggnader har k-märkning av fartyg inget lagstöd utan är ett frivilligt åtagande från ägaren.

– Vi k-märker intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och används. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet i ett uttalande.