Kategori: Fartygsutrustning | Folk/företag

The Switch köper verksamhet av Wärtsilä

Wärtsilä avyttrar sin verksamhet kring frekvensomvandlare till The Switch, som blir partner i leveranskedja.

Det finländska företaget The Switch tar över Wärtsiläs tillverkning av marina frekvensomvandlare och verksamheten kring dessa. Affären omfattar Wärtsiläs specialiserade marina tillämpningar av frekvensomvandlare för låg- och mellanspänning, inkluderande företagets testcenter samt delar av dess tillverkningsanläggningar i Stord i Norge.

Den del av verksamheten som Wärtsilä nu avyttrar har utgjort en del av koncernens E&A-affärsverksamhet (Electrical & Automation). The Switch kommer efter förvärvet att bli en partner i leveranskedjan till Wärtsiläs E&A-verksamhet. Avyttringen förväntas vara slutförd senast under november i år.

Fokuserar på kärnverksamhet

I ett pressmeddelande skriver Wärtsilä att affären ger Wärtsilä möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet inom sina norska E&A-aktiviteter, det vill säga att leverera lösningar på systemnivå.

The Switch har sitt huvudkontor i Finland och ingår i den japanska Yaskawa-gruppen, som har specialiserat sig på avancerad frekvensomvandlarteknik för förnybar energi och speciella industritillämpningar.

Kompletta systemlösningar

De avyttrade produkterna uppges även i fortsättningen utgöra en viktig del av Wärtsiläs E&A-verksamhet eftersom de är optimerade för marina tillämpningar och utgör beprövade element i Wärtsiläs system. Wärtsilä meddelar att man kommer att behålla sitt kunnande inom olika tillämpningsområden och engineering och även i fortsättningen kommer att tillhandahålla kompletta systemlösningar, till exempel LLC-system (Low Loss Concept) och hybridlösningar.

The Switch uppger att affären ger företaget ett starkare fotfäste i dess expanderande marina affärsområde.