Swedish Club ser mindre erfarenhet bakom ökande olyckor

Allvarliga olyckor till sjöss ökar enligt Swedish Club och orsaken är mindre erfarna besättningar och lägre kompetensnivåer förstärkt av stress och utmattning. – Sedan 2000 har antalet nyrekryterade till sjöfarten ökat, men också färre som stannar kvar och snabbare befordriingar. Folk har nu mindre tid att lära känna sina fartyg. Samtidigt ökar pappersarbetet och inspektionerna lavinartat medan besättningarnas storlek i allmänhet är den samma, säger Frans Malmros, vd på Swedish Club i ett pressmeddelande.Hälften av alla olyckor till sjöss beror på misslyckanden på bryggan och för att råda bot på det föreslår Swedish Club tio åtgärder, bland annat längre introduktionsperioder för ny personal, möjligheter för däckspersonal att skjuta upp icke akut pappersarbete för att undvika utmattning, erkännande av att det tar tid för ordinarie personal att handleda ny personal, samt sist men inte minst förordar Swedish Club ett system med två personer på bryggan, där en person har ansvaret och den andre håller utkik och övervakar den ansvariges alla beslut.