Swedish Club satsar på offshore från Oslo-kontor

The Swedish Club ger sig in i ett nytt affärsområde, egendoms- och loss of hire-försäkring för mobila offshoreriggar och FPSO. Verksamheten kommer att bedrivas från ett kontor i Oslo som öppnas innan året är slut. Den marknad man riktar in sig på består av mer än 250 offshoreenheter, varav merparten kontrolleras från Skandinavien.– Norge är epicentrum för denna affär, och det är nödvändigt med en stark lokal närvaro, säger Lars Rhodin, vd för The Swedish Club.Inledningsvis sätter man ett kapacitetstak på USD 50 miljoner per försäkrad enhet. Beskedet kommer samtidigt som klubben redovisar fria reserver på USD 129,6 miljoner vid halvårsskiftet, de största någonsin. Resultatet för de första sex månaderna blev USD 8 miljoner och man nådde en net combined ratio (försäkringskostnader i förhållande till premieintäkter) på 86 procent.