Swedish Club ökar rejält

The Swedish Club ökade rejält på P&I-sidan inför det nya försäkringsåret. 756 fartyg om 19,3 miljoner brutto finns nu i den P&I-försäkrade flottan, mot 728 fartyg om 17,3 miljoner brutto vid förra förnyelsen. Dessutom har man bundit upp nybyggen på totalt cirka 1,5 miljoner brutto som levereras under 2006. Under året har man också fått fem nya medlemsrederier, fyra grekiska och ett svenskt.Klubben noterar också att antalet haverier minskar, vilket till stor del beror på bättre management av fartygen. – De stora, dyra haverierna blir dock allt större och dyrare, säger Claes Lindh, director underwriting på The Swedish Club. Enligt Claes Lindh är detta också en orsak till att intresset från medlemmar att ha både kasko och P&I hos klubben ökar. – Det innebär att vi kan fokusera helt på händelsen och sen fördela mellan kasko och P&I, säger Lindh.