SvitzerWijsmuller bärgar ”Vertigo”

SvitzerWijsmuller har fått uppdraget att bärga bulkfartyget ”Vertigo”, som sjönk i förra veckan efter en kollision i Stora Bält. Fartyget står på botten på elva meters djup med väderdäcket ovanför vattenytan. Kollisionen med polskkontrollerade ”Ziemia Lodzka” orsakade ett 120 kvadratmeter stort hål i skrovet, vilket måste lagas innan man kan pumpa ut vattnet ur de vattenfyllda lastrummen nummer tre och fyra. Lasten består av stålrör som lastats i Szczecin i Polen med Houston i USA som destination. SvitzerWijsmuller sätter nu samman ett bärgningsteam i Korsør.