SvitzerWijsmuller-affär stöter på patrull i Storbritannien

SvitzerWijsmullers övertagande av Adsteam ses inte med blida ögon av konkurrensmyndigheten i Storbritannien. Myndigheten oroas av situationen i flera brittiska hamnar eftersom de två bolagen är de enda större bogseroperatörerna i brittiska vatten. Tillsammans får de en marknadsandel på 95 procent vilket myndigheten anser är oacceptabelt. Trots denna inställning fortsätter SvitzerWijsmuller att köpa aktier i australiska Adsteam-koncernen som har närmare 200 bogserbåtar och opererar i ett flertal länder. Ett övertagande gör SvitzerWijsmuller till den absolut största bogserbåtsoperatören i världen.