Svitzers ”Frigga” blir norsk

I en bareboat-affär med Bukser & Bjergning i Oslo har SvitzerWijsmullers bogserbåt ”Frigga” fått norsk flagg. Tills nyligen var ”Frigga” ägd av SvitzerWijsmullers dotterbolag Röda Bolaget i Göteborg. ”Frigga” fyller vakansen i Bukser & Bjergnings flotta sedan ”Bob” flyttats till Röda Bolaget för tjänstgöring som eskortbogserare i Göteborg. ”Frigga” stationeras i Bergen. De tre systerbåtarna som byggts i Klaipeda seglar nu under var sin flagga, ”Freja” under svensk, ”Fenja” under dansk och ”Frigga” under norsk.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.