Svitzer kan flagga ut ”svenska” bogserbåtar

Svitzer förbereder en utflaggning av sina svenskflaggade bogserbåtar.

– Vi har meddelat våra anställda och facken för att vi ska få en så öppen process som möjligt, säger Torsten Holst Pedersen, vd för Svitzers Skandinaviska region.

Orsaken till planerna på att flagga ut är de ojämlika konkurrensvilkoren jämfört med våra grannländer.

– Det är inte ett ”level playing field” och den svenska regeringen har visat att man inte tänker göra något åt det.

Den danska bogserbåtsjätten siktar på att flagga sina fartyg på Färöarna, inte i det danska internationella registret, DIS.

– Det är för våra anställdas skull. DIS är ett nettolönesystem och då skulle våra anställda betala noll procent skatt i Danmark men sedan vara tvungna att betala 35 procent skatt i Sverige. Då blir det inte mycket kvar av en nettolön. Färöarna har bruttolönesystem, säger Torsten Holst Pedersen som räknar med att MBL-förhandlingarna inleds inom ett par veckor.

– Om allt går som jag hoppas och vi får okej på allt räknar jag med att allt kan vara klart under första kvartalet 2011. Hur många båtar det blir vet vi inte ännu men 10 eller 12 stycken kan det bli. Av praktiska skäl kan det bli så att vi först flaggar in något fartyg innan vi flaggar ut.