Svitzer dubblar vinsten

Svitzer-koncernen förbättrade sitt resultat för årets första sex månader, trots att hamnbogseringen gick ned runt om i världen. Intäkterna landade på USD 401 miljoner, jämfört med 363 miljoner de första sex månaderna 2009. Resultat efter skatt landar på USD 73 miljoner, upp från 34 miljoner. Det förbättrade resultatet sker främst tack vare bolagets försäljning av dess aktieportfölj om 14,3 procent av aktierna i Flinders Ports, Australien.– Jag tror vi är nöjda med resultatet om man tar med allting i beräkningen, säger vd Jesper Lok.Under första halvåret i år tog Svitzer leverans av fem nybyggen, och förväntas ta leverans av ytterligare fyra nybyggen under andra halvan av året. Svitzer har en orderbok om 37 nybyggen för leverans 2011 och 2012.